พ.อ. สิน ใจหาญ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพร้อมกำลังพล และมอบเงินสวัดิการให้กับ นายอรัญ พันธ์กมล พนง. กฌป.สก.ทบ. เนื่องจากบิดาถึงแก่กรรม

พ.อ. สิน ใจหาญ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพร้อมกำลังพล และมอบเงินสวัดิการให้กับ นายอรัญ พันธ์กมล พนง. กฌป.สก.ทบ. เนื่องจากบิดาถึงแก่กรรม ณ บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ 2 ต. นครปฐม อ. เมือง จ. นครปฐม