พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สก.ทบ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สก.ทบ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ 30 พ.ย. 63