คุณ ชฎาภา อรุณรังษี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ. เป็นประธานประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ.

คุณ ชฎาภา อรุณรังษี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ. เป็นประธานประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา สก.ทบ. ณ ห้องวิศุกรรมนฤมาน สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ 27 พ.ย. 63