พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๓