พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็ประธานการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E - commerce สำหรับงานกาชาด ในห้วง 19-29 ธ.ค.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็ประธานการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E - commerce สำหรับงานกาชาด ในห้วง 19-29 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 25 พ.ย. 63