พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ย. 63

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ย. 63 ให้กับกำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 25 พ.ย. 63