กระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สามารถสั่งจัดกระเช้าได้ทุกรูปแบบตามความต้องกา

กระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สามารถสั่งจัดกระเช้าได้ทุกรูปแบบตามความต้องการ สั่งซื้อได้ที่ พ.ท.หญิง ไอเดีย อดุลยานุภาพ ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก โทร.098-536-3995