กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.42 จว.สงขลา โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ มทบ.42 จว.สงขลา โดยมี ร.ท. สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63