ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาย สุรศักดิ์ จุ้ยเจริญ

ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาย สุรศักดิ์ จุ้ยเจริญ บิดาของ น.ส.เบญจพร จุ้ยเจริญ นิติกร แผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ณ วัดทุ่งครุ ประชาอุทิศ ๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๙๐๐