พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานประชุม คอทบ. ครั้งที่ ๔/๖๓

พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานประชุม คอทบ. ครั้งที่ ๔/๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๓