บมจ.ธนาคารกรุงไทยเข้ามาศึกษาดูงาน ระบบ อทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

เมื่อ 11 พ.ย.63 บมจ.ธนาคารกรุงไทย นำโดย นาย ณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบสายงานเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ เข้ามาศึกษาดูงาน ระบบ อทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ.ชั้น 3