สก.ทบ. จัดกำลังพลเพื่อเป็นผู้แทน ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา

สก.ทบ. จัดกำลังพลเพื่อเป็นผู้แทน ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2563