พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพร้อมกำลังพล

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพร้อมกำลังพล และมอบเงินสวัสดิการให้กับ นางฉวีวรรณ สันหน่าย เจ้าหน้าที่ กฌป.สก.ทบ. เนื่องจากบิดาได้ถึงแก่กรรม เมื่อ 9 พ.ย.63 ณ วัดนางหนู จังหวัด ลพบุรี