พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย)

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ พ.ย.๖๓