กฌป.สก.ทบ. จัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ เพื่อรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิก

กฌป.สก.ทบ. จัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ เพื่อรับสมัครสมาชิก และคืนสภาพสมาชิก  ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ จว.สงขลา, จว.ปัตตานี และ จว.นครศรีธรรมราช ในห้วง 23-27 พ.ย.63