พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธาน และ พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมงานฌาปนกิจศพ

พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธาน และ พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายธนกร สายสูงเนิน บิดา จ.ส.อ.เสรี สายสูงเนิน ณ วัดอุสภาราม (วัดบางวัว) อ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.