พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. และคณะ นำเงินจำนวน ๘,๕๗๗,๗๓๙ บาท ถวายวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓