หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดา จ.ส.อ.เสรี สายสูงเนิน หัวหน้าพลขับ กธก.สก.ทบ.

หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดา จ.ส.อ.เสรี สายสูงเนิน หัวหน้าพลขับ กธก.สก.ทบ. พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพในส่วนของ สก.ทบ. และ กธก.สก.ทบ ณ วัดอุสภาราม(บางวัว) อ.ปางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63