จัดมหกรรมสินค้าราคาถูกบริเวณด้านหน้า รสก.ทบ.

วันที่ 27 ต.ค.63 จัดมหกรรมสินค้าราคาถูกบริเวณด้านหน้า รสก.ทบ. ทุกวันอังคารสิ้นเดือน ตั้งแต่เวลา 1100 - 1800