ผู้แทน กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะตรวจพื้นที่และการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ.

ผู้แทน กสค.สก.ทบ. ร่วมคณะตรวจพื้นที่และการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมี สลก.ทบ. เป็นประธานการตรวจ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63