จก.สก.ทบ. และกำลังพล สก.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

จก.สก.ทบ. และกำลังพล สก.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐