กรส.สก.ทบ. กำหนดให้ พ.ท.หญิง ทศวรรณ เจริญจันทร์ เป็นผู้แทนในนาม สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

กรส.สก.ทบ. กำหนดให้ พ.ท.หญิง ทศวรรณ เจริญจันทร์ เป็นผู้แทนในนาม สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายวีรวัฒน์ แดงศรี บิดา และนายณัฐพล แดงศรี น้องชายของ น.ส.กมลทิพย์ แดงศรี ลูกจ้างชั่วคราว กรส.สก.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ สพอ.ทบ. ณ วัดท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 2000