กรส.สก.ทบ. เข้าร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน"

กรส.สก.ทบ. เข้าร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ระยะเวลาดำเนินการ 23 ต.ค. -? 31 ม.ค. 63 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีปี 63 ณ มี.ค. 64 ครับ