สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"