พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓