พ.ท.ธนนรินทร์ แสงทวีเกียรติ ตัวแทน หก.ธก.สก.ทบ มอบเงินสวัสดิการและกระเช้าของขวัญ ให้แก่ น.ส.ศรุดา โมระศิลปิน

พ.ท.ธนนรินทร์ แสงทวีเกียรติ ตัวแทน หก.ธก.สก.ทบ มอบเงินสวัสดิการและกระเช้าของขวัญ ให้แก่ น.ส.ศรุดา โมระศิลปิน กรณีคลอดบุตร ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63