กอท.สก.ทบ. ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.สก.ทบ. ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กำลังพลสามารถตรวจสอบสถานะการถอนเงิน อทบ.ฝาก ได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง www.oomsub.com