พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ร่วมทอดกฐินสามัคคี สก.ทบ.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ร่วมทอดกฐินสามัคคี สก.ทบ. ณ วัดโกเมศรัตนาราม จังหวัดปทุมธานี เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๓