พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมหารือรูปแบบร้าน ทบ.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมหารือรูปแบบร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ต.ค. ๖๓