พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี เนื่องในพระราชวโรกาสมีพระราชกระแสขอบใจกำลังพล สก.ทบ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 บก.สก.ทบ. เมื่อ 7 ต.ค.63