ร.อ.อดุลย์ฯ ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ นายสิรภพฯ ณ โรงพยาบาลมิชชั่น เมื่อ 6 ต.ค. 63

กกฬ.สก.ทบ. ได้มอบหมายให้ ร.อ.อดุลย์ เถื่อนกูล น.วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เป็นนายทหารอำนวยความสะดวก กรณี นายสิรภพ กำบังตน พนักงานราชการ กกฬ.สก.ทบ. ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง ร.อ.อดุลย์ฯ ได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ นายสิรภพฯ ณ โรงพยาบาลมิชชั่น เมื่อ 6 ต.ค. 63