ขอแสดงความยินดีและ ชื่นชม กำลังพลกองทัพบก และกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีและ ชื่นชม กำลังพลกองทัพบก และกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศ ประจำปี 2563 ในรุ่น Master และ Regend 1.ร.ท.นำพล ลอยถาดทอง สังกัด กกฬ.สก.ทบ ทีม(ไฮเธค )/รองแชมป์ประเทศไทยรุ่น Master 2.ร.ต.บุญช่วย โพภาค สังกัด กกฬ.สก.ทบ ( ไฮเธค )/รองแชมป์ประเทศไทย รุ่น Master 3.จ.ส.อ.อภัยพงษ์ เนตรศิริสวรรค์ สังกัด สพ.ทบ ( ไฮเธค) /รองแชมป์ประเทศไทยรุ่น Master 4.จ.ส.อ.นาวี จิรเดชประไพ สังกัด พัน.ซบร.23 ทภ.3 (ไฮเธค) รองแชมป์ประเทศไทยรุ่น Master 5.จ.ส.อ.นพดล จิ๋วอ่อน สังกัด พัน .ซบร.เขตหลัง สพ.ทบ (ทีมสิงห์นนทบุรี)/ แชมป์ประเทศไทย รุ่น Regend