กรมสวัสดิการทหารบก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย

กรมสวัสดิการทหารบก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย โดยมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๗ นาย ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๕