รอง จก.สก.ทบ. (๒) ร่วมกับ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี), กพ.ทบ. และ กบ.ทบ. เข้าพบปะหารืออธิบดีกรมธนารักษ์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ร่วมกับ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี), กพ.ทบ. และ กบ.ทบ. เข้าพบปะหารืออธิบดีกรมธนารักษ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการของ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) ในการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ โดยมี ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็น หน.คณะฯ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กรมธนารักษ์ เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๕