ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๕