รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการรับตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน กอท.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการรับตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน กอท.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.ย. ๖๕