โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ต.ค.63

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ต.ค.63 ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ติดต่อสอบถาม 02-279-6769 ต่อ 108