รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบ ๑๓๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.