รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เรื่องการให้ความรู้กำลังพลกลุ่มสีแดง ของ สก.ทบ. และ ทบ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เรื่องการให้ความรู้กำลังพลกลุ่มสีแดง ของ สก.ทบ. และ ทบ. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕