ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ เดินทางเข้าพบ รอง เสธ.นสศ.

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ เดินทางเข้าพบ รอง เสธ.นสศ. ณ ห้องรับรอง นสศ., บรรยายสรุปชี้แจงการตรวจกิจการ สป.สาย สก. ให้กับ นสศ. และหน่วยรอง ณ ห้องประชุม ๑ นสศ. และตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย) ณ นสศ., ส.พัน.๓๕ นสศ., พัน.ปจว., ศสพ., พัน.นร.รร.รพศ.ศสพ., พล.รพศ.๑, รพศ.๒, รพศ.๓ รอ. และ รพศ.๑ ณ จว.ล.พ. ตามลำดับ เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕