ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วาระปกติ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วาระปกติ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕