รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ของ นขต.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ของ นขต.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑ ส.ค. ๖๕