จก.สก.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เวลา ๑๙๑๙) โดยมี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนทศมินทราภิรมย์ คลอง ๖ จว.ป.ท เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๕