จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน) ณ วัดโสมนัสวรวิหาร เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๕