ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้เข้ากราบพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และ พระครูสุทัศน์มุนี พระเลขา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญาวัดอาวุธวิกสิตาราม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้เข้ากราบพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และ พระครูสุทัศน์มุนี พระเลขา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญาวัดอาวุธวิกสิตาราม ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕