รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและอาคารส่วนกลางโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ.

พ.อ. ธรรณพ ถนัดอักษร รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและอาคารส่วนกลางโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ. ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จว.น.ม. ณ ห้องประชุม กส.ทบ.(๒) บก.กส.ทบ. โดยมี พล.ต. พนาเวศ จันทรังษี จก.กส.ทบ. เป็นประธานฯ เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๕