รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย จว.น.ย. เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๖๕