จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต เพื่อมอบกรมธรรม์ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง จก.สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต เพื่อมอบกรมธรรม์ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง จก.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๕