จก.สก.ทบ. นำคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการให้กับผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. นำคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการให้กับผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องภูวนาท รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๕