รอง เสธ.ทบ.(๑) และคณะตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง หอประชุม ทบ. แห่งใหม่

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) และคณะตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง หอประชุม ทบ. แห่งใหม่ เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕